$lang = array( "FileGator" => "", "Sign out" => "Logga ut", "Sign in" => "Logga in", "Access Forbidden" => "Behörighet saknas", "Wrong username or password." => "Fel användarnamn eller lösenord.", "Enter username and password." => "Ange användarnamn och lösenord.", "Add New User" => "Lägg till användare", "Username" => "Användarnamn", "Password" => "Lösenord", "File" => "Fil", "Folder" => "Mapp", "Add Files..." => "Ladda upp filer...", "New Folder" => "Ny mapp", "Create New Folder" => "Skapa ny mapp", "Create New File" => "Skapa ny fil", "Done" => "Klar", "Copy" => "Kopiera", "Move" => "Flytta", "Cut" => "Klipp ut", "Paste" => "Klistra in", "Zip" => "Packa", "Unzip" => "Packa upp", "Delete" => "Ta bort", "Cancel" => "Avbryt", "Sort by" => "Sortera efter", "Sort by Name" => "Sortera efter namn", "Sort by Date" => "Sortera efter datum", "Sort by Size" => "Sortera efter storlek", "Name" => "namn", "Date" => "datum", "Size" => "storlek", "Go Back" => "Gå bakåt", "This folder is empty" => "Den här mappen är tom", "New password:" => "Nytt lösenord", "Confirm password:" => "Bekräfta lösenord", "Change password" => "Byt lösenord", "Change" => "Ändra", "Folder Structure" => "Mappstruktur", "Unselect All" => "Avmarkera alla", "Select All" => "Markera alla", "Upload in progress..." => "Uppladdning pågår...", "Do you want to cancel upload?" => "Vill du avbryta uppladdningen", "Stop Upload" => "Avbryt uppladdning", "Please wait..." => "Vänta...", "Select Destination Folder" => "Välj målmapp", "Add to archive:" => "Lägg till i arkiv", "Create Zip" => "Skapa zip-fil", "Are you sure you want to delete selected items?" => "Är du säker på att du vill ta bort markerade filer och mappar?", "Download Link:" => "Länk", "Download" => "Ladda ner", "Email" => "E-post", "Edit" => "Redigera", "Rename" => "Byt namn", "Close" => "Stäng", "Enter an email:" => "Ange en e-postadress", "Additional message or remark:" => "Ytterligare information eller anmärkning", "Send email" => "Skicka e-post", "Unzip archive content here?" => "Packa upp arkivets innehåll här?", "Save" => "Spara", "Create New User" => "Skapa ny användare", "Home Directory:" => "Hemkatalog:", "Permissions:" => "Behörigheter:", "Read" => "Läs", "Write" => "Skriv", "Upload" => "Uppladdning", "Save User" => "Spara användare", "Are you sure you want to delete this user?" => "Är du säker på att du vill radera användaren?", "Use checkboxes to select items." => "Använd kryssrutan för att makera filer och mappar.", "Search and Filter" => "Sök och filtrera", "Nothing found..." => "Inget hittades...", "All fields requiered!" => "Alla fält är nödvändiga!", "Please open your email and click on the link to proceed." => "Öppna mailet och klicka på länken för att fortsätta.", "Sign up" => "Skapa användare", "Forgotten Password?" => "Glömt lösenordet?", "Home" => "Hem", "Export data" => "Exportera data", );