/* * Polska wersja językowa by SHOCKStudio.pl (Dawniej ShockStyle.eu) * */ $lang = array( "FileGator" => "FileGator", "Sign out" => "Wyloguj", "Sign in" => "Zaloguj", "Access Forbidden" => "Dostęp zabroniony.", "Wrong username or password." => "Zły login lub hasło.", "Enter username and password." => "Wpisz login i hasło.", "Add New User" => "Dodaj użytkownika", "Username" => "Login", "Password" => "Hasło", "File" => "Plik", "Folder" => "Folder", "Add Files..." => "Dodaj pliki...", "New Folder" => "Nowy Folder", "Create New Folder" => "Stwórz Nowy Folder", "Create New File" => "Stwórz Nowy Plik", "Done" => "OK", "Copy" => "Kopiuj", "Move" => "Przenieś", "Cut" => "Wytnij", "Paste" => "Wklej", "Zip" => "Spakuj", "Unzip" => "Wypakuj", "Delete" => "Usuń", "Cancel" => "Anuluj", "Sort by" => "Sortuj po", "Sort by Name" => "Sortuj po Nazwie", "Sort by Date" => "Sortuj po Dacie", "Sort by Size" => "Sortuj po Rozmiarze", "Name" => "Nazwie", "Date" => "Dacie", "Size" => "Rozmiarze", "Go Back" => "Wstecz", "This folder is empty" => "Ten folder jest pusty", "New password:" => "Nowe hasło:", "Confirm password:" => "Powtórz hasło:", "Change password" => "Zmień hasło", "Change" => "Zmień", "Folder Structure" => "Struktura Folderów", "Unselect All" => "Odznacz wszystko", "Select All" => "Zaznacz wszystko", "Upload in progress..." => "Trwa uploadowanie...", "Do you want to cancel upload?" => "Czy chcesz anulować uploadowanie?", "Stop Upload" => "Stop Upload", "Please wait..." => "Proszę czekać...", "Select Destination Folder" => "Wybierz Folder Docelowy", "Add to archive:" => "Dodaj do archiwum:", "Create Zip" => "Spakuj", "Are you sure you want to delete selected items?" => "Czy na pewno chcesz usunąć wybrane elementy?", "Download Link:" => "Link Bezpośredni:", "Download" => "Download", "Email" => "Email", "Edit" => "Edytuj", "Rename" => "Zmień nazwe", "Close" => "Zamknij", "Enter an email:" => "Email odbiorcy:", "Additional message or remark:" => "Wiadomość:", "Send email" => "Wyślij email", "Unzip archive content here?" => "Rozpakować zawartość archiwum tutaj?", "Save" => "Zapisz", "Create New User" => "Stwórz nowego użytkownika", "Home Directory:" => "Folder Główny:", "Permissions:" => "Uprawnienia:", "Read" => "Podgląd", "Write" => "Zapis", "Upload" => "Upload", "Save User" => "Zapisz użytkownika", "Are you sure you want to delete this user?" => "Czy na pewno chcesz usunąć tego użytkownika?", "Use checkboxes to select items." => "Użyj checkboxów aby wybrać pliki.", "Search and Filter" => "Wyszukiwanie i filtrowanie", "Nothing found..." => "Nic nie znaleziono...", "All fields requiered!" => "Wszystkie pola są wymagane", "Please open your email and click on the link to proceed." => "Proszę sprawdzić swoja pocztę email i kliknąć w link w celu kontynuowania", "Sign up" => "Zarejestruj się", "Forgotten Password?" => "Przypomnij hasło", );