/* * Dutch - Dutch by Stanny Nuytkens * */ $lang = array( "FileGator" => "FileGator", "Sign out" => "Afmelden ", "Sign in" => "Aanmelden", "Access Forbidden" => "Toegang geweigerd.", "Wrong username or password." => "Gebruikersnaam of wactwoord verkeerd.", "Enter username and password." => "Geef je gebruikersnaam en wachtwoord.", "Add New User" => "Gebruiker toevoegen", "Username" => "Gebruikersnaam", "Password" => "Wachtwoord", "File" => "Bestand", "Folder" => "Map", "Add Files..." => "Bestanden toevoegen...", "New Folder" => "Nieuwe map", "Create New Folder" => "Nieuwe map creëren", "Create New File" => "Nieuw bestand creëren", "Done" => "Klaar", "Copy" => "Kopiëren", "Move" => "Verplaatsen", "Cut" => "Knippen", "Paste" => "Plakken", "Zip" => "Zippen", "Unzip" => "Unzippen", "Delete" => "Verwijderen", "Cancel" => "Annuleren", "Sort by" => "Sorteren op", "Sort by Name" => "Sorteren op naam", "Sort by Date" => "Sorteren op datum", "Sort by Size" => "Sorteren op grootte", "Name" => "Naam", "Date" => "Datum", "Size" => "Grootte", "Go Back" => "Terug", "This folder is empty" => "Deze map is leeg", "New password:" => "Nieuw wachtwoord :", "Confirm password:" => "Nieuw wachtwoord bevestigen :", "Change password" => "Wachtwoord wijzigen", "Change" => "Wijzigen", "Folder Structure" => "Mappenstructuur", "Unselect All" => "Deselecteren", "Select All" => "Selecteren", "Upload in progress..." => "Bezig met uploaden...", "Do you want to cancel upload?" => "Upload annuleren?", "Stop Upload" => "Uploaden stoppen", "Please wait..." => "Even geduld...", "Select Destination Folder" => "Kies de bestemming", "Add to archive:" => "Toevoegen aan archief :", "Create Zip" => "Nieuw zipbestand maken", "Are you sure you want to delete selected items?" => "Ben je zeker dat je de geselecteerde items wil verwijderen?", "Download Link:" => "Downloadlink :", "Download" => "Download", "Email" => "Email", "Edit" => "Wijzigen", "Rename" => "Hernoemen", "Close" => "Sluiten", "Enter an email:" => "Email adres :", "Additional message or remark:" => "Bericht of opmerking :", "Send email" => "Email versturen", "Unzip archive content here?" => "Archief hier unzippen?", "Save" => "Opslaan", "Create New User" => "Nieuwe gebruiker maken", "Home Directory:" => "Home :", "Permissions:" => "Rechten :", "Read" => "Lezen", "Write" => "Schrijven", "Upload" => "Uploaden", "Save User" => "Gebruiker opslaan", "Are you sure you want to delete this user?" => "Ben je zeker dat je deze gebruiker wil verwijderen?", "Use checkboxes to select items." => "Gebruik checkboxen op items te selecteren.", "Search and Filter" => "Zoeken en filter", "Nothing found..." => "Niets gevonden...", "All fields requiered!" => "Alle velden zijn vereist!", "Please open your email and click on the link to proceed." => "Gelieve je email te openen en op de link te klikken om verder te gaan.", "Sign up" => "Inschrijven", "Forgotten Password?" => "Wachtwoord vergeten?", "Info_00" => "File upload is gelimiteerd tot 200 MB/bestand en 10 bestanden tegelijkertijd.", "Info_01" => "Probeer bestanden te slepen...", "Warning_00" => "Bestanden worden automatisch verwijderd na 30 dagen.", "Warning_01" => "Door deze site te gebruiken ga je akkoord dat Aliplast NV niet verantwoordelijk is voor de bestanden die je hier plaatst." );